Podstawowe zalety systemu


System monitorowania floty Treesat Fleet Manager dzięki połączeniu rejestracji pozycji geograficznej oraz wielu innych parametrów, znajduje zastosowanie niemal w każdej firmie posiadającej flotę pojazdów lub zarządzającel flotami.

Wygodne zarządzanie dużymi flotami

Stały dostęp do pozycji pojazdów

Ewidencja czasu pracy kierowców bez tachografu

Dedykowana aplikacja dla kierowcy FM Driver

Monitorowanie stanu akumulatora i zasilania urządzeń

Kontrola temperatury ładunku

Szczegółowa historia tras z przeglądem zdarzeń

Generator raportów, m.in czasu pracy kierowcy, parametrów pojazdu i wielu innych

Funkcja korytarza - nieustanny nadzór systemu nad trasą pojazdu

Kilka rodzajów map

Udostępnianie lokalizacji i wybranych parametrów pojazdu klientom

Współpraca z aplikacjiami Treesat Pins, KIA Assist i Car Assistant

Efektywny i przyjazny interfejs użytkownika


 

Wygodna lista pojazdów, szczegółowe informacje i parametry
Dostęp do aktualnej pozycji pojazdów oraz szczegółowa historia tras
Fleet Manager - interfejs
Kilka rodzajów map, zarządzanie wlasną bazą parkingów
Komunikacja z kierowcami przez dedykowaną aplikację FM Driver, zarządzanie zleceniami

Opracowaliśmy zupełnie nowy wygląd systemu z wygodnymi rozwiązaniami. Treesat Fleet Manager to szybki dostęp do mapy i listy pojazdów z wyszukiwarką, szczegółowymi informacjami i przeglądem parametrów. Aktualna pozycja każdego pojazdu oraz możliwość przejrzenia szczegółowej historii trasy z występującymi zdarzeniami, ostrzeżeniami, postojami. Przydatny komunikator umożliwiający komunikację z kierowcami przez dedykowaną aplikację FM Driver, przesyłanie plików graficznych i przekazywanie zleceń. Zarządzanie flotą przez przeglądarkę internetową.

Najważniejsze zastosowania


Wszystko pod Twoją kontrolą

Treesat Fleet Manager - Lokalizacja pojazdów

Śledzenie pojazdów i zarządzanie nimi w czasie rzeczywistym. Historia trasy ze szczegółowym przebiegiem i przeglądem parametrów, zdarzeń, postojów, alarmów. Możliwość ustalenia trasy i bezpiecznego korytarza z klientem, który może mieć również wgląd na to co się dzieje z pojazdem. Zarządzanie punktami POI i parkingami. Możliwość wystawiania ocen parkingom przez kierowców.

Kontrola temperatury ładunku

Treesat Fleet Manager - Monitorowanie temperatury

Monitorowanie temperatury przestrzeni załadunkowej przydatne podczas transportu zwierząt, artykułów spożywczych, chemicznych i innych delikatnych produktów. Wszelkie ostrzeżenia są natychmiast przekazywane do Dyspozytora.

Czujniki otwarcia drzwi

Treesat Fleet Manager - Monitorowanie drzwi

Monitorowanie drzwi w trasie i na postoju poprawiające bezpieczeństwo kierowcy i ładunku.

Alarmowanie

Treesat Fleet Manager - Alarmowanie

Przesyłanie alarmów o wszystkich monitorowanych parametrach do dyspozytora i kierowcy. Alarm na korytarz, alarm prędkości, alarm temperatur, alarm kradzieżowy, alarm otwarcia drzwi, alarm braku zmiany poazycji i inne. Współpraca z aplikacją FM Driver oraz innymi aplikacjami zewnętrznymi z rodziny Treesat.

Raporty

Treesat Fleet Manager - Raportowanie

Tworzenie raportów z dostarczonych przez system parametrów, m.in. raporty kilometrowe, raport przekroczenia granic, raport zużycia paliwa, raport z otwierania drzwi, raport z parametrów CAN, raport z eco-drivingu i inne.

Czas pracy

Treesat Fleet Manager - Monitorowanie czasu pracy

Monitorowanie czasu pracy pojazdu i kierowcy. Możliwość prowadzenia ewidencji i rozliczanie czasu pracy kierowcy bez tachografu!

Aplikacja FM Driver


Aplikacja FM Driver

FM Driver to wygodna aplikacja dedykowana kierowcy. Jako część systemu Treesat Fleet Manager służy do komunikacji z dyspozytorem oraz do obsługi zleceń.

Podstawowe funkcje FM Driver:

» przyjmowanie i obsługa zleceń
» dokładne informacje o zleceniu
» szczegółowy przegląd trasy
» lokalizacja pojazdu na mapie
» ostrzeżenia i komunikaty
» komunikator i przesyłanie zdjęć
» firmowa baza parkingów, ocenianie
» zarządzanie profilem kierowcy
» możliwość raportowania o stanie pojazdu

Rozbudowany generator raportów


System Treesat Fleet Manager we współpracy z urządzeniami zamontowanymi w pojazdach zapewnia możliwość monitorowania dowolnej liczby parametrów. W zależności od potrzeb i specyfiki działalności klienta dobieramy odpowiednie rozwiązania, dzięki którym Treesat Fleet Manager jest w stanie wygenerować szereg raportów - od prostych tworzonych na podstawie pozycji samochodu po bardziej złożone.

Raporty kilometrowe na podstawie CAN i GPS

Raporty przekroczenia granic

Raporty tankowania i zyżycia paliwa

Raporty z alarmów

Raporty z czynności kierowców

Raporty otwiernia drzwi

Raporty parametrów GPS

Raporty z parametrów CAN

Raporty wejść cyfrowych

Raporty z parametrów pojazdu

Raporty z eco-drivingu

Raporty z termometrów

Treesat Fleet Manager - dobry system flotowy


Platforma internetowa Treesat Fleet Manager to bardzo nowoczesne i jednocześnie proste w obsłudze rozwiązanie. Mamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu tego typu produktów. Po licznych spotkania z klientami wiemy, że szukają funkcji takich jak ewidencja czasu pracy kierowcy w pojazdach do 3,5 tony (często bez montowania tachografu), kontrola wydatków na paliwo, kontrola kierowców ciężarówek, kontrola kierowców samochodów osobowych. Wszystko to znajduje się w systemie Treesat Fleet Manager. Klienci są dla nas ważni, bierzemy pod uwagę każdą sugestię i pomysł. W praktyce nasi klienci to partnerzy i tworzą system razem z nami. Dołącz do nas. Zapraszamy na spotkanie!


Newsletter