Obszar

Smart Grids

Klient

MPEC Olsztyn

Lata obsługi

2012-2020

 

Opis projektu


 

Prowadzimy wieloletnią działalność w branży telemetrii opartej na bezprzewodowym przesyle danych poprzez GSM/GPRS. W oferowanych produktach wykorzystujemy własne rozwiązania elektroniczne oraz autorskie aplikacje do obsługi i udostępniania danych użytkownikom.

Z powodzeniem obsługujemy system STL PRO wdrożony w firmie MPEC Olsztyn sp. z o.o. Jest to rozwiązanie oparte na wiedzy i doświadczeniu pracowników MPEC. Przeznaczone jest do efektywnego zarządzania siecią urządzeń pomiarowych MPEC w oparciu o dane uzyskane bezprzewodowo z rozproszonej infrastruktury pomiarowej. Informacje są przetwarzane i udostępnione użytkownikom w formie przyjaznej aplikacji, która umożliwia szybkie zwiększenie efektywności pracy sieci i ciągłą kontrolę jej poszczególnych elementów.

Chmura obliczeniowa Treesat wspiera zarówno system STL PRO, jak i systemy innych dostawców oprogramowania działających w kilku miastach Polski.

Cechy systemu STL PRO

· Dane gromadzone są z niemal 2000 punktów pomiarowych,
· System pozwala na sterowanie elementami węzłów cieplnych, które rozlokowane są w całym mieście,
· Komunikacja realizowana jest przez moduły PLUS i MINI wyposażone w modemy GSM,
· Interfejs użytkownika systemu stanowi autorskie oprogramowanie STL PRO.

 

Korzyści z wdrożenia systemu STL PRO

· objęcie telemetrią wszystkich węzłów w MPEC,
· uzyskanie regularnych odczytów zsynchronizowanych czasowo,
· likwidacja konieczności ręcznego odczytywania liczników energii,
· dokładne i terminowe rozliczenia odbiorców energii,
· wsparcie dla kierowników w zarządzaniu infrastrukturą sieci EC,
· wsparcie pracy ekip serwisowych na węzłach,
· szybsze wykrywanie awarii lub miejsc potencjalnie możliwych do ich wystąpienia,
· oszczędności,
· możliwość grupowego sterowania urządzeniami znajdującymi się w dynamicznie wskazywanym obszarze sieci PEC,
· możliwość dołączenia do systemu kolejnych urządzeń sterujących lub kontrolno-pomiarowych.

Newsletter