O nas


Tworzymy portfolio kompatybilnych ze sobą urządzeń. Rozwijamy mikrousługi, które stanowią komponenty frameworka. Realizujemy integrację z publicznymi chmurami. Nasze rozwiązania obsługują dane z tysięcy pojazdów poruszających się po całej Europie i tysięcy budynków znajdujących się w wielu miastach Polski.

Komu pomogliśmyNasze rozwiązania

Kluczowe kompetencje


Automotive


Realizujemy i wdrażamy projekty w obszarze Automotive. Nasze autorskie rozwiązania monitorują i chronią pojazdy prywatne i flotowe.

Smart Home


Automatyka domowa staje się coraz powszechniejsza. Nasze rozwiązania pozwalają na sprawne budowanie systemów Smart Home.

Smart City


Staramy się, aby nasze kompetencje pozwalały na życie bardziej “smart” w obszarach miejskich. Przykładem wdrożenia jest system carsharingowy, który z powodzeniem działa w Poznaniu.

Smart Grids


Nasze rozwiązania wspierają zarządzanie rozproszonymi sieciami dostarczającymi media (wodę, energię, ciepło). Nie tylko odczytujemy i przetwarzamy dane, ale również sterujemy urządzeniami.

Standard kompatybilności


Wraz z producentami intensywnie pracujemy nad poszerzaniem portfolio produktów “Treesat Friendly”. Komunikacja z urządzeniami spełniającymi standard kompatybilności staje się niezwykle prosta. Dane i wywołania akcji są znormalizowane, a dostęp do nich odbywa się poprzez API.

 

Urządzenia i mikrousługi


Framework Treesat.io oparty jest na urządzeniach (zarówno naszej produkcji, jak i tych “Treesat Friendly”), jak i mikrousługach.

 

PLUS

Moduł komunikacyjny - hub dla urządzeń komunikujących się przewodowo, wyposażony w modem GSM do realizacji transmisji danych z Treesat.io

MINI

Moduł komunikacyjny - huba dla urządzeń komunikujących się przewodowo, wyposażony w modem GSM do realizacji transmisji danych z Treesat.io, zasilany bateryjnie.

GeoSentry

Usługa do analizy pozycji geograficznej w czasie rzeczywistym.

Messenger

Usługa do realizacji komunikacji z użytkownikami (wiadomości PUSH, SMS, e-mail)

GPS & GSM

Moduły komunikacyjne z GPS, złączami komunikacyjnymi i modemem GSM.

API

Interfejs pozwalający na komunikację z urządzeniami w sposób ustandaryzowany.

Cloud Storage

Magazynowanie danych

Cloud Computing

Przetwarzanie danych

Newsletter