Klauzula informacyjna

Wersja 1.0


KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator danych, dane kontaktowe
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Treesat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (10-820 Olsztyn), przy ul. Słonecznikowej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000731526, NIP: 7393910463, nr REGON: 369349018, kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 złCele i podstawy prawne przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu marketingu bezpośredniego usług Treesat (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), a w przypadku udzielenia przez Państwa odpowiedniej zgody – także w celu wysyłania informacji o charakterze marketingowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telekomunikacyjnych urządzeń końcowych od Treesat lub podmiotów z nim współpracujących oraz w celu marketingu produktów i usług Treesat lub podmiotów z nim współpracujących (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub cofnięcia zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej, jednakże w każdym przypadku nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Treesat i ich wykonywanie.
Mają Państwo prawo do:

  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. przenoszenia swoich danych do innego administratora;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego;
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
  7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W sprawie wykonania powyższych praw oraz w innych sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować się z administratorem poprzez wiadomość e-mailową wysyłaną pod adres: odo@treesat.io

W celu sprawdzenia czy osoba żądająca dokonania określonej operacji na danych osobowych posiada do tego uprawnienie, Treesat może żądać podania dodatkowych danych, pozwalających na zweryfikowanie tożsamości osoby kierującej wniosek.Kategorie odbiorców danych osobowych i przekazanie danych osobowych poza EOG

Treesat korzysta z usług innych podmiotów, przetwarzających dane osobowe w jego imieniu, m.in. w zakresie: obsługi prawnej i księgowej, obsługi informatycznej i usług serwerowych, obsługi reklamowej i marketingowej, utrzymania i obsługi sieci telekomunikacyjnej; wspierania przy obsłudze korespondencji i obsłudze klienta.

Treesat nie planuje obecnie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych (tj. poza EOG).Dobrowolność podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości przesyłania ofert handlowych i informacji o promocjach.Contact us


Treesat Sp. z o.o.
Wędkarska 38B
10-180 Olsztyn

VAT ID: PL7393910463