Obowiązek informacyjny

Wersja 1.0


Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Treesat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie przy ulicy Słonecznikowej 7 (10-820), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000731526, NIP: 7393910463, nr REGON: 369349018, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 200.000,00 zł

Twoje dane przetwarzamy w celu udostępnienia Ci możliwości sterowania urządzeniami przy pomocy aplikacji Click2open. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a więc uzasadniony interes prawny administratora danych, którym w tym przypadku jest podejmowanie działań na rzecz Użytkowników naszych usług.

Twoje dane będziemy przechowywali wyłącznie przez okres 14 dni liczonych od momentu wysłania niniejszej wiadomości. Jeśli zdecydujesz się na pobranie aplikacji i korzystanie z Click2open – staniesz się naszym Użytkownikiem i zyskamy nową podstawę do przetwarzania Twoich danych.

W związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem danych przysługują Ci następujące prawa:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) usunięcia danych;
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) przenoszenia swoich danych do innego administratora;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania;
g) wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, a w szczególności nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ani poddane profilowaniu.

W celu skorzystania ze wskazanych wyżej uprawnień oraz w innych sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej email: info@treesat.io.

Contact us


Treesat Sp. z o.o.
Wędkarska 38B
10-180 Olsztyn

VAT ID: PL7393910463